เลี้ยงแพะยั่งยืน » รา-คา แพะขุน ทั่วไทย(เมษายน2563)

รา-คา แพะขุน ทั่วไทย(เมษายน2563)

1 เมษายน 2020
687   0

ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ฤๅ ล ฦ ฦๅ ว ศ ษ ส ห ฬ อ

กระบี่130-140

ปากช่อง 115-120

ลพบุรี 100 ตัวเมีย

ข้อมูลจากไลน์ กลุ่ม แพะแกะสร้างอาชีพ (แอดไลน์ 0874638654 )
ส่งข้อมูลไปได้ที่ไลน์กลุ่ม หรือ แชท Anuchit Suwanarat