เลี้ยงแพะยั่งยืน » อัพเดทโพล สำรวจผู้เลี้ยงแพะ อยู่ภาคไหนกันบ้าง?

อัพเดทโพล สำรวจผู้เลี้ยงแพะ อยู่ภาคไหนกันบ้าง?

13 มกราคม 2020
297   0

จากเฟซบุ๊ค เลี้ยงแพะยั่งยืน https://web.facebook.com/groups/905796899757809/

12/1/2563 ผลโพล ภาคกลางมีผู้เลี้ยงแพะเยอะที่สุด

12/1/2563 ผลโพล ภาคตะวันออกมีผู้เลี้ยงแพะน้อยที่สุด