แพะนม » เลี้ยงแพะนมช่องทางรวย (ยะลา)

เลี้ยงแพะนมช่องทางรวย (ยะลา)

13 กรกฎาคม 2019
42   0

เลี้ยงแพะนมช่องทางรวย (ยะลา)

ตลาดจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการ “นมแพะ” จำนวนมาก แต่ผู้เลี้ยง “แพะนม” กลับมีจำนวนน้อยมาก เนื่องจากทดลองเลี้ยงแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ ช่วงนี้จะพาไปดูเกษตรกรดีเด่นที่ จ.ยะลา ซึ่งเลี้ยงแพะนม สร้างรายได้ดีมานานกว่า 20 ปี ..