แพะเนื้อ » เวียดนามกั๊กไทย..ขวางแพะไปจีน เกรงแพะขาดตลาด

เวียดนามกั๊กไทย..ขวางแพะไปจีน เกรงแพะขาดตลาด

7 กรกฎาคม 2019
303   0

นายวรชาติ ดุลยเสถียร ที่ปรึกษาสมาคมการค้าแพะ-แกะระหว่างประเทศ เผยว่า แม้ที่ ผ่านมาแพะจะเป็นสินค้าปศุสัตว์ที่พอจะทำให้เกษตรกรภาคเหนือ-อีสาน ลืมตาอ้าปากได้ดีกว่าสินค้าเกษตรตัวอื่นๆ ที่มีปัญหาราคาตกต่ำ เนื่องจากมีจีนที่เป็นตลาดรองรับ มีความต้องการ..

บริโภคแพะสูงมาก แต่ขณะนี้การส่งออกแพะไปจีนกำลังมีปัญหาอุปสรรคที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ
“เนื่องจากเราไม่สามารถส่งแพะไปยังประเทศจีนได้โดยตรง เพราะประเทศไทยไม่มีชายแดนติดกับประเทศจีน การส่งแพะเข้าจีนเลยต้องใช้เส้นทางผ่านประเทศอื่นซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 เส้นทาง จากไทย (R12) ด้าน จ.นครพนม เข้าลาวผ่านเวียดนามไปยังเมืองฉงจั่ว มณฑลกวางสี ระยะทาง 1,769กม. อีกเส้นทาง (R3A) ด้าน อ.เชียงของ จ.เชียงราย เข้าแขวงหลวงน้ำทา ลาว ผ่านด่านบ่อเต็น เข้าสู่สิบสองปันนา ไปนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ระยะทาง 1,887 กม.”

ที่ปรึกษาสมาคมการค้าแพะ–แกะระหว่างประเทศ บอกว่า ทั้งสองเส้นทางขณะนี้ด้วยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของพ่อค้าเวียดนาม ที่พยายามกีดกัน สร้างอุปสรรคไม่ให้ส่งแพะไปขายจีนได้สะดวก เนื่องจากเกรงว่าหากไทยส่งแพะเข้าจีนได้ง่าย จะส่งผลให้เวียดนามขาดแคลนแพะ และทำให้ตลาดแพะในประเทศมีราคาแพงขึ้น

“เวียดนามจะมีการเลี้ยงแพะมากกว่าไทย แต่ความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ทั้งหมดในเวียดนามมีความต้องการแพะมากถึง 60% ยังต้องนำเข้าจากบ้านเรา ที่มีราคาสูงถึง กก.ละ 528 บาท ในขณะที่บ้านเราขายกันอยู่ที่ กก.ละ 300 บาท จีนรับซื้อ กก.ละ 600 บาท ถ้าแพะไทยมุ่งไปจีนหมด เวียดนามมีปัญหาแน่ พ่อค้าเวียดนามจึงพยายามทุกวิถีทางที่จะสกัดแพะไทยไม่ให้เข้าจีนได้ง่ายๆ ล่าสุดใช้วิธีทำข้อตกลงกับลาว รถขนส่งแพะจากไทยไปจีนผ่านลาว ต้องไปเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่บ่อเต็น ส่งผลให้ค่าขนส่งเพิ่มขึ้นเท่าตัว ทำให้ผลตอบแทนในการขายแพะให้จีนได้พอๆ กับขายให้เวียดนาม จึงต้องการให้ภาครัฐช่วยเจรจากับทางรัฐบาล สปป.ลาว ผ่อนปรนข้อกำหนดดังกล่าว”.

ขอบคุณ https://www.thairath.co.th/news/local/1330877